Innmelding til Legenes klimaaksjon som student
Medlemskontingent pr år for studenter er kr. 50,-
Faktura kommer på e-post.
Medlem
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.