Innmelding til Legenes klimaaksjon som helsepersonell (alle kategorier).
Medlemskontingent pr år for helsepersonell er kr 200,-
Faktura kommer på e-post.
Medlem
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.